สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SGP มูลค่าสูงสุด 5.33 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SGP มูลค่าสูงสุด 5.33 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SGP 5 459,470,000 5,329,852 11.6
BGRIM 5 35,363,100 1,838,881 52
BGRIM-F 3 16,932,100 880,469 52
KTC13P2104B
1 17,000,000 15,640 0.92
MAX 2 5,000,000 63 0.01