มติเอกฉันท์ “กมธ.คมนาคม” ค้านต่อสัมปทานสายสีเขียว-ชะลอขึ้นค่าโดยสาร 104 บาท

มติเอกฉันท์ “กมธ.คมนาคม” ค้านต่อสัมปทานสายสีเขียว-ชะลอขึ้นค่าโดยสาร 104 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (21 ม.ค.64) ที่ห้องแถลงข่าวสัปปายะสภาสถาน รัฐสภา นาย โสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ประธานกรรมาธิการคมนาคม พร้อมคณะ แถลงผลการประชุมกมธ. กรณีการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

โดยระบุว่า หลังจากที่กมธ. ได้เชิญส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมาชี้แจง 2 ครั้ง กมธ. ได้ข้อสรุป 5 ประเด็น คือ 1.กรอบเวลาในการต่ออายุสัมปทาน เหลือเวลาอีก 9 ปี จึงจะกลายเป็นของรัฐ ซึ่งมีแนวคิดให้กทม.ต่ออายุสัมปทานออกไปอีก โดยเรื่องนี้ยังมีเวลาเพียงพอที่จะหาความชัดเจนและชี้แจงให้กับสังคมได้รับทราบว่าโครงการนี้ยังเป็นโครงการที่มีกำไร แต่ยังไม่คืนทุน

2.ความโปร่งใสในการต่ออายุสัมปทาน มีการอาศัยอำนาจตามตรา 44 ยกเว้นตามกระบวนการพ.ร.บ. ร่วมทุนฯ ซึ่งกมธ. เห็นว่าแม้จะใช้มาตรา 44 ยกเว้นได้แต่เงื่อนไขเวลายังเหลืออยู่ จึงไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอะไรจะใช้มาตรา 44 ในการยกเว้นตามพ.ร.บ. ร่วมทุนดังกล่าว

3.ระบบวินัยการเงินการคลัง กระบวนการต่อสัมปทานไม่ได้ยื่นผ่านตามกระบวนการวินัยการเงินการคลังของรัฐ ยิ่งเมื่อเป็นโครงการขนาดใหญ่ ยิ่งควรจะตรวจสอบได้

4.อัตราค่าโดยสาร ขณะนี้ความเห็นยังไม่ตรงกัน เพราะข้อมูลที่ได้จากการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลคือไม่สามารถเอาข้อมูลมาแสดงต่อกมธ. ได้ว่า เหตุใดจึงไปจบที่ราคา 65 บาท

และ 5.ความคุ้มทุนและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนและรัฐจะได้รับ จากการที่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ตอบไม่ได้ว่าถ้าเราไม่ต่ออายุสัมปทานเราจะเสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์อย่างไร

    “กมธ. จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ 2 มติ คือ 1.ไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุสัมปทานครั้งนี้ และ 2.กมธ. ขอให้กทม.มีการชะลอการขึ้นค่าโดยสาร 104 บาท ที่จะมีผลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 64 ออกไปก่อน” นาย โสภณ กล่าว