JR มือทอง! คว้างานระบบสื่อสาร “ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์” มูลค่า 232.67 ลบ.

JR มือทอง! คว้างานระบบสื่อสาร “ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์” มูลค่า 232.67 ลบ.

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ยยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR แจ้งว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 สำหรับโครงการซื้อระบบสื่อสาร (SDH) สำหรับระบบ SCAD/EMS กับบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด มูลค่ารวมของโครงการ  232,676,850 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทมีระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและรับประกัน 3 ปี

คำค้น