สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 61.39 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 61.39 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL 3 513,000 61,389 119.67
CPALL
2 450,000 25,988 57.75
KBAN13C2104A 3 30,000,000 14,550 0.48
MINT13C2104A 3 60,000,000 11,700 0.2
DELTA 1 20,000 9,600 480
MEGA 1 165,000 6,545 39.67
STEC 1 246,400 3,006 12.2
BAM 1 94,800 1,972 20.8
TASCO 1 50,000 1,025 20.5
PTTGC 1 15,000 930 62
MAX 2 4,000,000 47 0.01