RT เผย “กฟผ.” มอบหนังสือรับรองโครงการ “คลองตรอน” หลังผลงานฉลุย!

RT เผย "กฟผ." มอบหนังสือรับรองโครงการ "คลองตรอน" หลังผลงานฉลุย!

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองตรอนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท้ายเขื่อนคลองตรอนของกรมชลประทาน ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 2.5 เมกะวัตต์ ปัจจุบันบริษัทฯได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการ EGAT ได้ออกหนังสือรับรองผลงานลงวันที่ 4 ก.พ.64 ให้กับบริษัท โดยมีมูลค่างาน 1. Civil Works 109.96 ล้านบาท, 2.Equipment Works แบ่งเป็น Foreign Supply 1,385,648 เหรียญสหรัฐ Local Supply 16.43 ล้านบาท 3.Transportation Works 3.71 ล้านบาท 4. Installation and Testing 29.49 ล้านบาท

อีกทั้ง เมื่อวันที่ 8 ก.พ.64 การขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร ความยาว 462 เมตร ที่โครงการ Construction of Diversion Tunnel Works and Grouting Works of Dauntri Dam Development Project ที่ประเทศกัมพูชา ได้เจาะมาทะลุเข้าหากันเรียบร้อยแล้ว (Breakthrough) ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของ Key Date ที่สำคัญสำหรับการก่อสร้างโครงการนี้

คำค้น