“บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน” คว้า 2 รางวัลใหญ่

"บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน" คว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตดีเด่น จากเวทีระดับภูมิภาค

นายอธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นตัวแทนบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันคว้ารางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการค้าปลีกแห่งปี 2563 (Winner – Retail Payment Product of the Year) จากงาน The Global Retail Banking Innovation Awards 2020 และรางวัลดีเด่น – การริเริ่มยอดเยี่ยมทางบัตรเดรดิต (Highly Commended – Best Credit Card Initiative) จากงาน The 11 th Annual Retail Banker International Asia Trailblazer Summit and Awards 2020 จากความสำเร็จของบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันที่คว้ารางวัลระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตในระดับสากลที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับสมาชิกบัตร