Stocks of the Town – บล.กรุงศรี

Stocks of the Town - บล.กรุงศรี ประจำวันที่ 16 ก.พ.64

SINGER

ราคาปิด 31.00

แนวรับ 30.50

แนวต้าน 33.00 , 35.00

Cut loss 29.50

กราฟเป็นทิศทางขาขึ้นและราคายืนเหนือเส้น EMA 10 วันต่อเนื่องรวมถึงเครื่องมือ MACD + RSI ชี้ขึ้นเป็นสัญญาณเชิงบวก

 

TRUBB

ราคาปิด 2.12

แนวรับ 2.08

แนวต้าน 2.20 , 2.30

Cut loss 2.00

กราฟกลับตัวขึ้นขึ้นเป็น U shapeและราคาปิดเหนือเส้น EMA 10 วันได้ พร้อมกับเครื่องมือ MACD + RSIชี้ขึ้นเป็นทิศทางเชิงบวก