CWT ตั้ง “กรีน เพาเวอร์ 4” ประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน 150MW ลุ้นยื่นขายไฟไตรมาส 2

CWT ตั้ง “กรีน เพาเวอร์ 4” ลุยประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน 150MW ลุ้นยื่นขายไฟไตรมาส 2

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท กรีน เพาเวอร์ 4 จำกัด (GREEN POWER 4 COMPANY LIMITED) ถือหุ้นโดย บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CWT ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% มีทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท และใช้เงินทุนของบริษัทฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า อีกทั้งเพื่อรองรับการเข้าเสนองานในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โครงการนำร่อง 150 เมกะวัตต์ (MW) แบ่งเป็น การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล มีปริมาณเสนอขายไม่เกิน 6 เมกะวัตต์/โครงการ รวม 75 เมกะวัตต์ และการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25) มีปริมาณเสนอขายไม่เกิน 3 เมกะวัตต์/โครงการ รวม 75 เมกะวัตต์ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

“บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านที่ดิน เทคโนโลยี แหล่งเงินทุน และด้านเชื้อเพลิง ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทฯ มีประสบการณ์สร้างและบริหารโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนมาก่อน จึงมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมประมูลงานนี้ และหากสามารถประมูลงานดังกล่าวได้ จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของ CWT ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป” นายวีระพล กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน CWT มีโรงไฟฟ้าที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 2 โรง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา คือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ขนาดกำลังการผลิต  8 เมกะวัตต์ ปัจจุบันบริษัทได้สัญญาบริหารจัดการขยะแล้ว 25 ปี และอยู่ระหว่างขอ PPA

โดยก่อนหน้านี้ มีรายงานกรอบระยะเวลาดำเนินการ (เบื้องต้น) ว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเตรียมออกประกาศการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ภายในเดือนก.พ.64, เปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-2 เม.ย.64  ,การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค 30 เม.ย.64 ,การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพิจารณาข้อเสนอด้านราคาด้วยวิธี Competitive Bidding และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 31 พ.ค.64 , ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 120 วัน หรือภายในวันที่ 28 ก.ย.64 ขณะที่กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 28 ก.ย.67

คำค้น