สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC-F มูลค่าสูงสุด 8.22 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC-F มูลค่าสูงสุด 8.22 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTC-F 2 125,500,000 8,220,250 65.5
KEX 1 17,000,000 935,000 55
OTO 2 13,000,000 65,000 5
VGI 1 10,000,000 60,000 6
SCCC
4 322,700 48,919 151.59
TISCO-F 2 318,200 29,523 92.78
PTT 3 607,300 24,872 40.95
EGCO 2 104,000 18,824 181
ADVANC
2 107,400 18,675 173.89
OSP
1 287,400 9,915 34.5
ANAN 1 3,000,000 6,000 2
CPF 2 179,900 5,037 28
LPN 1 1,200,000 4,560 3.8
SIMAT 1 1,000,000 4,200 4.2
CK 1 215,600 3,299 15.3
PTTGC 1 68,000 3,264 48
TOP 1 54,200 3,198 59
CHG 1 1,185,800 3,083 2.6
BDMS 1 48,600 996 20.5
EA 2 5,000 333 66.5
MAX 4 15,000,000 158 0.01