ถือหรือวาง

วันนี้เป็นวันซิงทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ธุรกิจวันนี้ ปัญหาที่เป็นแบบสองแง่สองมุมอาจมาถึง ขณะที่การประกอบธุรกิจต่าง ๆ บางทีต้องมีความอดทนอย่างมาก การดำเนินชีวิตประจำวัน อาจเป็นช่วงที่ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงคนบางคน ฉะนั้นจงพึ่งตนเองให้มาก ทำอะไรต้องรอบคอบ และควรหาทางออกให้ดี

โหงวเฮ้งหุ้น

“ทุกข์” อยู่ที่ “ถือ”

“สุข” อยู่ที่ “วาง”

จะถือหรือจะวาง

ต้องถาม “ใจตัวเอง”

วันนี้เป็นวันซิงทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ธุรกิจวันนี้ ปัญหาที่เป็นแบบสองแง่สองมุมอาจมาถึง ขณะที่การประกอบธุรกิจต่าง ๆ บางทีต้องมีความอดทนอย่างมาก การดำเนินชีวิตประจำวัน อาจเป็นช่วงที่ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงคนบางคน ฉะนั้นจงพึ่งตนเองให้มาก ทำอะไรต้องรอบคอบ และควรหาทางออกให้ดี

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SAT หรือ ZMICO

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ U และ PTG

คติวันนี้ “คนทุกคน..ย่อมมีเหตุผลในการเลือกที่จะทำ”