สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) INTUCH มูลค่าสูงสุด 84.38 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) INTUCH มูลค่าสูงสุด 84.38 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH <XD> 1 1,500,000 84,375 56.25
MINT 1 300,000 8,925 29.75
OR13C2106A
1 20,000,000 6,800 0.34