SONIC ประกาศจ่ายปันผล 0.055 บ. พ่วงออกวอร์แรนต์แจกผถห.ฟรี

SONIC ประกาศจ่ายปันผล 0.055 บ. พ่วงออกวอร์แรนต์แจกผถห.ฟรี

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC ประกาศจ่ายเงินปันผล งวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.055 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 8 มี.ค. 2564 วันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 2564

ขณะที่บริษัทได้ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SONIC-W1) จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมโดยไม่คิดมูลค่า จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร 275,000,000 หน่วย อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 2 : 1

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date): 9 มี.ค. 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ 8 มี.ค. 2564 อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ  2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำค้น