SABUY แจงไม่มีพัฒนาการสำคัญต้องแจ้งตลาดฯ หลังหุ้นท้ายสัปดาห์เฉียดซิลลิ่ง

SABUY แจงไม่มีพัฒนาการสำคัญต้องแจ้งตลาดฯ หลังหุ้นท้ายสัปดาห์เฉียดซิลลิ่ง

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน

โดยบริษัทขอชี้แจงว่ายังมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่บริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

ด้านราคาหุ้นปิดตลาดวันที่ 26 มิ.ย.2564 ที่ระดับ 4.98 บาท ปรับตัวขึ้น 0.92 บาท หรือ 22.66% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.02 พันล้านบาท

คำค้น