“สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” เก็บหุ้น 7UP อีก 0.2% รวมถือเกิน 10%

“สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” เก็บหุ้น 7UP อีก 0.2% รวมถือเกิน 10%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP โดย นายสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.2023% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.1379% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ