ตลท.เผยหุ้นไทยจ่ายปันผลเดือน มีนาคม 2.42% สูงกว่าค่าเฉลี่ยเอเชีย

ตลท.โชว์อัตราเงินปันผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยเดือน มีนาคม 2.42% สูงกว่าตลาดเอเชีย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปภาพรวมอัตราเงินปันผลตอบแทน (Market Dividend Yield) ของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) เทียบกับตลาดในภูมิภาค ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET อยู่ที่ 2.42% และ mai อยู่ที่ 1.85%

โดยอัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ระดับ 2.42% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.30%

สำหรับอัตราเงินปันผลตอบแทน (Market Dividend Yield) ของตลาดหุ้นไทยเทียบกับตลาดในภูมิภาคมีดังนี้

หมายเหตุ: อัตราเงินปันผลตอบแทน: มูลค่าเงินปันผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือน หารด้วยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นเดือน

คำค้น