สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SFLEX มูลค่าสูงสุด 550 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SFLEX มูลค่าสูงสุด 550 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SFLEX 5 100,000,000 550,000 5.5
BTS
1 25,325,000 258,315 10.2
IRPC 1 19,000,000 77,520 4.08
THRE 1 41,866,939 69,080 1.65
OSP 1 2,000,000 67,500 33.75
TASCO
1 3,000,000 59,700 19.9
SCB
1 500,000 55,125 110.25
TPIPL 1 20,000,000 44,200 2.21
GFPT 1 3,000,000 35,100 11.7
TKN 1 3,000,000 29,700 9.9
CKP 1 5,900,000 28,438 4.82
VGI 1 4,000,000 27,200 6.8
ESSO 1 3,000,000 24,900 8.3
S5013P2106D 2 14,500,000 16,168 1.12
MINT-F 1 500,000 15,772 31.54
DIF 1 961,600 12,499 13
THANI 1 2,300,000 9,798 4.26
GVREIT 1 500,000 5,300 10.6
BLAND 1 3,000,000 3,300 1.1
SCC13C2107A 1 5,000,000 3,150 0.63
PTTGC 1 31,000 1,907 61.5
BAM 1 55,000 1,155 21
TOP 1 20,500 1,148 56
DOHOME 1 6,000 127 21.1