สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) GVREIT มูลค่าสูงสุด 5.3 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) GVREIT มูลค่าสูงสุด 5.3 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
GVREIT 1 500,000 5,300 10.6