สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 131 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 131 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AOT 2 2,000,000 131,000 65.5
STA <XD> 1 1,400,000 63,350 45.25
RS 1 1,700,000 43,350 25.5
OR 1 1,000,000 30,375 30.38
SAWAD 1 250,000 20,563 82.25
TVO 1 500,000 15,375 30.75
SIMAT 2 1,200,000 6,240 5.2
GVREIT
1 500,000 5,300 10.6
BAM 2 148,600 3,046 20.5
PTTGC 1 46,600 2,843 61
OCEAN 1 100,000 154 1.54
TCAP-F 1 36 1 36.75