สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 377.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 377.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTC 1 5,000,000 377,500 75.5
TISCO
1 1,000,000 97,750 97.75
KKP 1 1,500,000 87,375 58.25
TCAP 1 2,000,000 71,500 35.75
CPF
1 2,000,000 58,750 29.38
TOA
1 1,200,000 36,600 30.5
JAS 1 10,400,000 29,120 2.8
TU
1 1,633,100 23,762 14.55
S5013P2106D 2 19,500,000 19,637 1.01
BDMS 1 800,000 17,440 21.8
SCC 1 35,300 14,508 411
STARK-W1 1 10,000,000 12,500 1.25
SCB 1 116,100 12,081 104.05
SAMART
1 1,000,000 9,350 9.35
SUPER 1 10,000,000 9,300 0.93
KBANK-F 1 64,000 8,576 134
THAI <NP, NC> 2 3,000,000 8,012 2.67
SCN 1 2,925,000 6,494 2.22
DIF 1 384,600 4,999 13
SPRC 1 500,000 4,771 9.54
ERW 1 1,000,000 4,220 4.22
JMART-F 1 70,000 2,835 40.5
PTT-F
1 28,000 1,113 39.75
CPN-F 1 93 5 52.75
INTUCH-F 1 45 3 58.5
BDMS-F 1 47 1 21.9