40 CEO เห็นพ้อง ”วัคซีนไทย” ล่าช้า ย้ำควรฉีดบุคลากรแพทย์ 100% ก่อนสิ้นเดือนมิ.ย.

40 CEO เห็นพ้อง ”วัคซีนไทย” ล่าช้า ย้ำควรฉีดบุคลากรแพทย์ 100% ก่อนสิ้นเดือนมิ.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมจาก หอการค้าไทย ระบุผลสรุปการประชุมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO กว่า40 บริษัทยักษ์ทั่วไทย เห็นตรงกันว่า ปัจจุบันประชากรไทยได้รับการฉีดวัคซีนเพียง 0.4% ของประชากรเท่านั้น ถือว่าล่าช้ามากสำหรับการเตรียมตัวเปิดประเทศที่จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ถึง 70% ของประชากร โดยภาครัฐจำเป็นจะต้องจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับประชากรทั้งหมด โดยบุคลากรทางการแพทย์ของ กทม. จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด100% ภายในสิ้นเดือน มิ..นี้

โดยรายงานจากที่ประชุมเปิดเผยเพิ่มเติมว่า หอการค้าไทยและเครือข่ายจะแบ่งงานสนับสนุนภาครัฐออกเป็น 4 ทีมเพื่อนำร่องสนับสนุนการฉีควัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ทีม A : ทีมสนับสนุนการกระจายและฉีควัคซีน ทีม B : ทีมสื่อสาร ทีม C : ทีมเทคโนโลยีและระบบ และทีม D : ทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม

หอการค้าไทยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2564 ต้องบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ 70% โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าของ กทม. ต้องได้รับการฉีดทั้งหมด 100% ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ส่วนการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไปในกรุงเทพฯ ต้องให้ได้อย่างน้อย 50,000 โดสต่อวัน