เย็น..สว่าง

วันนี้เป็นวันกะซิ้ง ราศีวันนี้อยู่ในขั้นปานกลาง ค่อยเป็นค่อยไปจะพบความสำเร็จได้ การงานและการเงินเป็นของคู่กัน มีผู้ที่จะแสวงเงินด้วยการทำงานสุจริต

โหงวเฮ้งหุ้น

ก่อนที่มนุษย์ยังไม่รู้จักทำน้ำแข็ง

มนุษย์เย็นอกเย็นใจกว่าเดี๋ยวนี้

ก่อนที่มนุษย์ยังไม่มีไฟฟ้า…

จิตใจมนุษย์สว่างกว่าเดี๋ยวนี้

วันนี้เป็นวันกะซิ้ง ราศีวันนี้อยู่ในขั้นปานกลาง ค่อยเป็นค่อยไปจะพบความสำเร็จได้ การงานและการเงินเป็นของคู่กัน มีผู้ที่จะแสวงเงินด้วยการทำงานสุจริต

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTTGC หรือ IMH

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ THAI และ STGT

คติวันนี้ ความทุกข์..มาแล้วเดี๋ยวก็ไป