JP ยื่นไฟลิ่งขาย “ไอพีโอ” 111 ล้านหุ้น ระดมทุนต่อยอดวิจัย “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”

บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) หรือ JP ยื่นไฟลิ่งขาย IPO ไม่เกิน 111 ล้านหุ้น ชูทีมวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพในเชิงดูแลป้องกันและรักษาโรค ก้าวสู่บริษัทชั้นนำด้านการวิจัย ผลิตและจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และอาหารเสริมครบวงจร

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมานานกว่า 70 ปี จากจุดเริ่มต้นธุรกิจด้านยาแผนปัจจุบันและสมุนไพร

พร้อมต่อยอดสู่กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Own Brand) และรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ที่ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาพัฒนาสินค้า การคิดค้นและพัฒนาสูตร การขอทะเบียนหรือจดแจ้งเลขสารบบอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และความพร้อมด้านฐานการผลิตของโรงงานที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน GMP รวม 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพฯ และ จังหวัดลำพูน ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจุดแข็งด้านทีมวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในการนำองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพคุณภาพสูง ทั้งเชิงดูแล ป้องกันและรักษาโรค รวมถึงความสามารถด้านการผลิตที่มีความหลากหลายในด้านปริมาณ ขนาด ส่วนผสม รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตสำหรับการผลิตยา (GMP PIC/s) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องและทัดเทียมกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปและมาตรฐาน GMP สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตเข้าสู่สังคมแห่งการดูแลสุขภาพ

ปัจจุบัน JP ได้วิจัยพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในเชิงดูแลป้องกันและรักษาโรค ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1)กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาผู้ป่วย ภายใต้ตราสินค้า COXTM ได้แก่ ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม ยาน้ำแก้ไข้ และยาคุมกำเนิด (2)กลุ่มยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากธรรมชาติ ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอก ภายใต้ตราสินค้า สุภาพโอสถTM

เช่น ยาแก้ไข้ ยาบำรุงโลหิต ยาขับลม ยาแคปซูลผสมเถาเอ็นอ่อน ยาเม็ดสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ยาหม่อง และยาหม่องน้ำ  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น น้ำมันสกัดเย็น 4 ชนิด และ สาหร่ายสไปรูริน่า (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับบำรุงสุขภาพและความงามภายใต้ตราสินค้า EVITONTM  ช่วยให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลด้านความงาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอลลาเจน ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม ผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันธรรมชาติ และ (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายใต้ตราสินค้า JSPTM ที่มีระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ร้อยละ 70-95 และมีขนาดบรรจุภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายก้าวสู่บริษัทชั้นนำด้านการวิจัย ผลิตและจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และอาหารเสริม โดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จากการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Multi -Channel Marketing) ทั้งร้านขายยาทั่วไป ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ ช่องทางออนไลน์มาร์เก็ตเพลส เช่น Shopee Lazada ทีวีโฮมช้อปปิ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง รวมถึงจำหน่ายไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพในทุกมิติ เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่ดีและสนับสนุนแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) หรือ JP ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 213 ล้านบาท แบ่งเป็น 426 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 170 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 111 ล้านหุ้น (รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ)  คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 26.06 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนครั้งนี้ไปเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ส่วนที่เหลือนำไปชำระเงินกู้สถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไป

นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งจากประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน รวมถึงมีทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และฐานการผลิตที่มีมาตรฐาน ทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอบริการในด้านการพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่นำจุดแข็งในการดำเนินงานเพื่อขยายธุรกิจยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง อีกทั้งมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Online เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ในเชิงดูแลป้องกันและรักษาโรคที่ดีได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

คำค้น