ZIGA ควัก 1 ลบ. ลุยตั้ง “ซิก้า เอฟซี” รุกธุรกิจแฟรนไชส์

ZIGA ควัก 1 ลบ. ลุยตั้ง "ซิก้า เอฟซี" รุกธุรกิจแฟรนไชส์

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซิก้า เอฟซี จำกัด เพื่อประกอบกิจการด้านการขายธุรกิจแฟรนไชส์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

คำค้น