ETC แจง! ไม่มีพัฒนาการสำคัญ ดันราคาหุ้นพุ่งแรง

ETC แจง! ไม่มีพัฒนาการสำคัญ ดันราคาหุ้นพุ่งแรง

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ ETC เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน บริษัทขอชี้แจงดังนี้

โดยบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และบริษัทไม่มีข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

อย่างไรก็ตามวันนี้ (27เม.ย.64) ตลท.ประกาศให้ ETC เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance และได้ขยายช่วงดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.- 18 พ.ค.2564

ขณะที่ราคาหุ้นปิดวันนี้อยู่ที่ระดับ 3.84 บาท บวก 0.68 บาท หรือเพิ่มขึ้น 21.52% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 931.41 ล้านบาท

คำค้น