TPCH จ่อ COD รฟฟ. 3 แห่งปีนี้ ดันกำลังการผลิตแตะ 125เมกฯ-ลุยจ่ายปันผล 0.110 บ.

TPCH เปิดแผนจ่ายไฟโรงไฟฟ้า 3 แห่งปีนี้ ดันกำลังการผลิตแตะ 125เมกฯ-ลุยจ่ายปันผล 0.110 บ.

ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการ, คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร, คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่,  พร้อมคณะกรรมการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี 2563 เป็นเงินสดอัตรา 0.110 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รองรับการขยายธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะ COD โรงไฟฟ้าในปีนี้เพิ่ม จำนวน 3 แห่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะสยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ เพื่อให้มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 125 เมกะวัตต์ในปี 2564

คำค้น