สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) IRPC มูลค่าสูงสุด 39.20 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) IRPC มูลค่าสูงสุด 39.20 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
IRPC 1 10,000,000 39,200 3.92
PTTE08C2109S
1 22,500,000 16,439 0.73
MINT 1 91,400 3,066 33.55