ตึง & หย่อน

วันนี้เป็นวันกุ้นทิ่ว ดวงวันนี้ ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง การติดต่อธุรกิจการเงิน บางคนอาจมีความวุ่นวายและตกลงกันไม่ได้

โหงวเฮ้งหุ้น

กับคนเลว..ต้องยิ่งกวดขัน

กับคนดี..สมควรผ่อนปรน

ย่อหย่อนไป..คนชั่วได้ใจ

ตึงเกินไป..จักเสียคนดีได้

วันนี้เป็นวันกุ้นทิ่ว ดวงวันนี้ ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง การติดต่อธุรกิจการเงิน บางคนอาจมีความวุ่นวายและตกลงกันไม่ได้

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ ADVANC หรือ HANA

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ COTTO และ AJA

คติวันนี้ คนดีไม่ได้มาจากแหล่งที่เกิด