ADVANC เอาไง? เหลือลุยประมูล 4G คลื่น 900 MHz เจ้าเดียว!

ADVANC เอาไง? เหลือลุยประมูล 4G คลื่น 900 MHz เจ้าเดียว หลัง TRUE ถอนตัวไม่เข้าร่วมประมูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ถอนตัวไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 4G คลื่น 900 MHz ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัทแจงว่าปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีคลื่นความถี่ครบถ้วนและเพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนั้น

ทั้งนี้ ส่งผลให้แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ซึ่งเป็นรายแรกและจะเหลือเพียงรายเดียวที่เข้าขอรับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz

อย่างไรก็ดี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม นั้น ลงใจความสำคัญภาคผนวก ๑กฎการประมูล ข้อความบางตอนว่า กรณี/เกณฑ์

๑) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคาเพียงหนึ่งรายถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายนั้นเป็นผู้ชนะชั่วคราว

๒) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคาตั้งแต่ สองรายขึ้นไปผู้ชนะชั่วคราวจะถูกกำหนดโดยการเลือกแบบสุ่ม (random)จากผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาเดียวกันในรอบนั้น ๆ

ทั้งนี้ จากเกณฑ์ดังกล่าว ADVANC ซึ่งเป็นผู้เข้าประมูลรายเดียวในขณะนี้ จะถือเป็นผู้ชนะชั่วคราวหรือไม่ ซึ่งคงต้องรอทางฝ่ายกสทช.มาชี้แจงถึงกรณีนี้ต่อไป

 

คำค้น