SICT ยืน “ซิลลิ่ง” เปิดยันปิด! ออเดอร์ซื้อค้างเติ่งกว่า 40 ล้านหุ้น จับตาวิ่งต่อพรุ่งนี้?

SICT ยืน "ซิลลิ่ง" เปิดยันปิด! ออเดอร์ซื้อค้างเติ่งกว่า 40 ล้านหุ้น จับตาวิ่งต่อพรุ่งนี้?

1 2