SCBAM ครองแชมป์ AUM อันดับหนึ่ง โชว์ผลงานครึ่งปีแรกโต

SCBAM ท็อปฟอร์ม! ครองแชมป์ AUM อันดับหนึ่ง ชูผลงานบริหารด้วยแนวคิดองค์กรยุคใหม่ สร้างผลงานครึ่งปีแรกเติบโตโดดเด่น


นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัดหรือ SCBAM เปิดเผยว่า จากเป้าหมายของ SCBAM ที่ต้องการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่ของโลกดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมา SCBAM ได้ผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการผ่านเทคโนโลยี

ประกอบกับความเชี่ยวชาญของบุคคลากร ทำให้ SCBAM สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกกลุ่ม จากแผนงานและเป้าหมายที่มีร่วมกันนี้ ส่งผลให้ SCBAM มีผลงานการบริหารจัดการกองทุนในครึ่งปีแรกของ 2566 ที่โดดเด่น และยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหนึ่ง

โดยเป็นบริษัทจัดการที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) มากที่สุดกว่า 1.8 ล้านบาท เติบโตกว่า 11% จากปีก่อน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด (Market Share) อยู่ที่ 20% ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจกองทุนรวม ที่มีสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม (Mutual Fund) อยู่ที่ 904,644 ล้านบาท คิดเป็น 52% เติบโต 1% จากปีก่อน กลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) อยู่ที่ 656,680 ล้านบาท คิดเป็น 37% เติบโต 29% จากปีก่อน และกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) อยู่ที่ 192,645 ล้านบาท คิดเป็น 11% เติบโต 10% จากปีก่อน (ข้อมูล : AIMC ณ  30 มิ.ย. 66)

สำหรับปัจจัยหนุนที่ทำให้ SCBAM ประสบความสำเร็จ มาจากกลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ และทีมงานที่คอยติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพอร์ตการลงทุนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเทคโนโลยี ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะทั้งในส่วนของธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าสถาบัน ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้น 120,772 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน ณ สิ้นปี 2565 (วันที่ 31 ธ.ค. 2565) นับเป็นผลงานทีมบริหารจัดการในการวางแผน ปรับเปลี่ยน และ Rebalance พอร์ตการลงทุนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดการลงทุนที่ยังมีความผันผวน เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดบนความเสี่ยงที่เหมาะสมให้กับแต่ละกลุ่มลูกค้าได้ ส่งผลให้ SCBAM ได้รับความไว้วางใจและการตอบรับที่ดีจากทุกกลุ่มลูกค้าให้ดูแลบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้อย่างต่อเนื่อง

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นี่เป็นเพียงก้าวแรกของ SCBAM จากวิสัยทัศน์ที่ต้องการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรอันดับหนึ่งด้านการบริหารจัดการกองทุน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และให้เป็นที่เชื่อมั่นของกลุ่มพันธมิตรในระดับภูมิภาค”

Back to top button