เปิดโผ 19 กองทุน “5 ดาว” ผลตอบแทนต่อเนื่อง 10 ปี

เปิดโผ 19 กองทุน “5 ดาว” ผลตอบแทนต่อเนื่อง 10 ปี นับว่าเป็นกองทุนที่ดีที่สุดของทาง “มอร์นิ่งสตาร์” สถาบันการจัดอันดับกองทุนรวมชั้นนำของโลกเป็นผู้จัดสรร


การลงทุนในกองทุนรวมเป็นอีกทางเลือกที่เป็นแหล่งเก็บออมสำหรับการวางแผนการเงินเพื่อ “วัยเกษียณ” ดังนั้นเพื่อความสบายใจต่อการลงทุน หนึ่งในนั้นคือ กองทุนที่ได้ “ดาว” จากการจัดอันดับของมอร์นิ่งสตาร์ สถาบันการจัดอันดับกองทุนรวมชั้นนำของโลกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หน้าเชื่อถือ

ทั้งนี้ “มอร์นิ่งสตาร์” จะจัดอันดับกองทุนด้วยการให้คะแนน ซึ่งกองทุนที่ดีที่สุดจะได้ 5 ดาว รองลงมาได้ 4 ดาว แล้วลดหลั่นลงไป 3 ดาว 2 ดาว และ 1 ดาว ตามลำดับ สำหรับความหมายของกองทุนที่ได้ 5 ดาว คือ มีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม และมีความเสี่ยงต่ำ

โดยคุณสมบัติของกองทุนแต่ละกองจะถูกนำมาจัดอันดับเพื่อหา “ดาว” และต้องเปิดกองทุนให้ซื้อขายมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป จากนั้นจะนำผลตอบแทนและความเสี่ยงมาพิจารณา หากกองทุนใดมีความเสี่ยงหรือความผันผวนสูงจะโดนตัดคะแนนมากกว่ากองทุนที่มีความเสี่ยงหรือความผันผวนต่ำ

จากนั้นจะนำกองทุนรวมที่เป็นประเภทเดียวกันหรือมีนโยบายการลงทุนเหมือนกันมาเปรียบเทียบผลตอบแทนเพื่อจัดอันดับ โดยจัดทำใน 3 ช่วงอายุกองทุน ได้แก่ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ด้วยการให้น้ำหนักกับความสม่ำเสมอของผลตอบแทนในระยะยาว

เนื่องจากในปัจจุบันมีกองทุนให้เลือกซื้อมากมาย และมีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลาย อาจทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจ ศึกษาหาข้อมูล ที่สำคัญข้อมูลอาจกระจัดกระจาย จึงมีความลำบากในการเปรียบเทียบ และเฟ้นหากองทุนที่มีผลงานที่ดีและตรงใจที่สุด พร้อมกับให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้นหากใช้ “ดาว” มาเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน อาจเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

อีกทั้งกองทุนไหนที่สร้างผลตอบแทนเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สะท้อนให้เห็นว่าลงทุนแล้วสบายใจ หรือแสดงว่าผู้จัดการกองทุนมีฝีมือในการบริหารกองทุน

สำหรับกองทุนรวมที่ทาง “มอร์นิ่งสตาร์” จัดไว้ 5 ดาว แล้วให้ผลตอบแทนเยี่ยมตัวอย่างเช่น กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล หรือ K-USXNDQ-A (D) โดยผลตอบแทนช่วง 1 ปี อยู่ที่ 27.56% ต่อปี ถัดมาผลตอบแทนช่วง 3 ปี อยู่ที่ 8.68% ต่อปี ขณะที่ผลตอบแทนช่วง 5 ปี อยู่ที่ 18.45% ต่อปี และผลตอบแทนช่วง 10 ปี อยู่ที่ 16.58% ต่อปี

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น หรือ SCBNK225 โดยผลตอบแทนช่วง 1 ปี อยู่ที่ 21.49% ต่อปี ถัดมาผลตอบแทนช่วง 3 ปี อยู่ที่ 11.55% ต่อปี ขณะที่ผลตอบแทนช่วง 5 ปี อยู่ที่ 13.99% ต่อปี และผลตอบแทนช่วง 10 ปี อยู่ที่ 10.91% ต่อปี

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล หรือ SCBNK225D โดยผลตอบแทนช่วง 1 ปี อยู่ที่ 21.47% ต่อปี ถัดมาผลตอบแทนช่วง 3 ปี อยู่ที่ 11.58% ต่อปี ขณะที่ผลตอบแทนช่วง 5 ปี อยู่ที่ 14.00% ต่อปี และผลตอบแทนช่วง 10 ปี อยู่ที่ 10.90% ต่อปี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท หรือ ASP-NGF โดยผลตอบแทนช่วง 1 ปี อยู่ที่ 29.82% ต่อปี ถัดมาผลตอบแทนช่วง 3 ปี อยู่ที่ 26.74% ต่อปี ขณะที่ผลตอบแทนช่วง 5 ปี อยู่ที่ 19.54% ต่อปี และผลตอบแทนช่วง 10 ปี อยู่ที่ 9.70% ต่อปี

กองทุนเปิดอีสท์สปริง World Equity Index หรือ ES-WDEQ โดยผลตอบแทนช่วง 1 ปี อยู่ที่ 26.48% ต่อปี ถัดมาผลตอบแทนช่วง 3 ปี อยู่ที่ 10.81% ต่อปี ขณะที่ผลตอบแทนช่วง 5 ปี อยู่ที่ 14.41% ต่อปี และผลตอบแทนช่วง 10 ปี อยู่ที่ 9.15% ต่อปี

ส่วนรายละเอียดของกองทุน 5 ดาว ที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่อง 10 ปีที่เหลือดูจากตารางประกอบ

Back to top button