CK มือทอง! คว้างานก่อสร้างบ่อพัก-ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน “กฟน.” มูลค่า 89.64 ลบ.

CK ลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน “กฟน.” มูลค่า 89.64 ลบ. ระยะดำเนินการ 614 วัน


บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เปิดเผยว่า บริษัทได้บันทึกลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอก สัญญา 4 กับ การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. โดยมีมูลค่าสัญญา 89,636,040 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 614 วัน

Back to top button