ตลท. ออกโรงเตือนนลท. ระวังซื้อ-ขาย UT หลังประกาศปิดธุรกิจสิ่งทอ

ตลท. ออกโรงเตือนนลท. ศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน UT หลังประกาศปิดธุรกิจสิ่งทอทันที 1 ก.ค.64 และเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะทยอยจำหน่ายทรัพย์สินเกี่ยวข้องแล้วเสร็จ 31 ธ.ค.64 เผยอยู่ระหว่างการศึกษาหาธุรกิจใหม่


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หรือ UT ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากบริษัทหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ และอยู่ระหว่างสรรหาธุรกิจใหม่

ทั้งนี้ UT ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้หยุดการผลิตสิ่งทอที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64  เป็นต้นไป โดยบริษัทยังมีรายได้จากการขายผ้าทอซึ่งจะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในไตรมาส 3/64 โดยกระบวนการเลิกจ้างพนักงานโรงงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

อีกทั้งบริษัทจะทยอยจำหน่ายทรัพย์สินในส่วนที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอ คาดว่าเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธ.ค.64 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาหาธุรกิจใหม่ซึ่งบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ดังนั้น การที่บริษัทหยุดการผลิตทั้งหมดแล้ว และบริษัทจะไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักตั้งแต่สิ้นไตรมาส 3/64 รวมถึงบริษัทยังอยู่ระหว่างศึกษาหาธุรกิจใหม่ เป็นข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์และโปรดศึกษาข้อมูลของ UT โดยละเอียดรอบคอบ เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงติดตามความคืบหน้าการสรรหาธุรกิจใหม่ของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไป

Back to top button