CK คว้างาน TTW ซ่อมบำรุงเครื่องจักร “โรงผลิตน้ำประปาบางเลน” มูลค่า 331 ลบ.

CK มือทอง! คว้างานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงผลิตน้ำประปา "บางเลน” จาก TTW มูลค่า 330.87 ล้านบาท


บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามสัญญาจ้างงานโครงการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน เมื่อ 1 ก.ค.64 มูลค่าสัญญา 330,873,907.84 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยออกแบบด้านวิศวกรรม จัดหาติดตั้งและทดสอบระบบ รวมถึงงานเครื่องกลและระบบไฟฟ้า กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW โดยระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 540 วัน

Back to top button