UNIQ เซ็นสัญญาสร้างรถไฟ “ไทย-จีน” สัญญา 4-2 มูลค่ากว่าหมื่นลบ.

UNIQ เซ็นสัญญาสร้างรถไฟ "ไทย-จีน" สัญญา 4-2 งานโยธา ช่วงดอนเมือง-นวนคร มูลค่า 10,570 ลบ.


บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ ระบุว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2564 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-2 งานโยธา สำหรับช่วงดอนเมือง-นวนคร กับการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 10,570,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Back to top button