“ไทยแอร์เอเชีย” ประกาศหยุดบินในประเทศ 10-31 ก.ค.นี้ ลดเสี่ยงโควิดระบาด

"ไทยแอร์เอเชีย" ประกาศหยุดให้บริการเส้นทางบินในประเทศชั่วคราว 10-31 ก.ค.64 หลังรัฐบาลประกาศมาตรการจำกัดการเดินทาง เพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19


รายงานข่าวจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลประกาศมาตรการจำกัดการเดินทาง สายการบินไทยแอร์เอเชียจึงมีความจำเป็นประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางบินภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐบาล และแบ่งเบาการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างดีที่สุด

สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งเพื่อการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสายการบินฯ ทาง SMS หรือ อีเมล ที่ได้ระบุไว้ เพื่อเลือกรับข้อเสนอทางเลือกตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด ผู้โดยสารสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่าน AVA โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

โดยสายการบินขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือ Travel Advisory ของแอร์เอเชียได้ทาง airasia.com หรือ ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางการของแอร์เอเชีย ที่ Twitter (@AirAsia_Thai) และเฟซบุ๊ก (facebook.com/airasia) หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ ที่นี่

ทั้งนี้ แอร์เอเชียให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร และพนักงานมาเป็นลำดับแรก ซึ่งจากการประกาศบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง รวมถึงให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย แอร์เอเชียจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับทุกคน

อย่างไรก็ตามแอร์เอเชียจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยขอให้ผู้โดยสารทุกคนรักษาสุขภาพอย่างดีที่สุด เพื่อผ่านสถานการณ์นี้และกลับมาเดินทางด้วยกันต่อไป

Back to top button