JTS แจงไม่มีพัฒนาการสำคัญ หลังราคาพุ่งแรง

JTS แจงไม่มีพัฒนาการสำคัญ หลังจากราคาหุ้นพุ่งแรง ตลาดหลักทรัพย์จับเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1: Cash Balance มีผล 13 ก.ค. - 2 ส.ค.64


บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)หรือ JTS เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนบริษัทขอชี้แจงดังนี้

โดยบริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1: Cash Balance ได้แก่ JTS มีผลวันที่ 13 ก.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 2 ส.ค. 2564

Back to top button