นับถอยหลัง “สมุย พลัส โมเดล” เปิดรับต่างชาติพรุ่งนี้วันแรก!

นับถอยหลัง "สมุย พลัส โมเดล" เปิดรับต่างชาติวันแรกพรุ่งนี้ 15 ก.ค.64 "ททท." เปิดยอดจองเส้นทางบิน กรุงเทพฯ-สมุย สายการบิน "บางกอกแอร์เวย์ส" 4 เดือน (ก.ค.-ต.ค.64) รวม 80 คน 


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดเงื่อนไขการเดินทางเข้ามาเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า ตามโครงการ “สมุย พลัส โมเดล” ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ (15 ก.ค.) เป็นวันแรกในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่อง 3 เกาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า

โดยก่อนเดินทางนักท่องเที่ยวต้องมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานอาหารและยา (อย.) หรือที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ องค์การอนามัยโลก (WHO) รับรอง, เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไมได้รับวัคซีนสามารถเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองได้

อีกทั้งต้องพำนักอยู่ในประเทศ/พื้นที่ ตามรายชื่ออย่างน้อย 21 วัน ก่อนเดินทางเข้าภูเก็ต เว้นแต่เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในไทย (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ) ซึ่งได้เดินทางออกไปยังประเทศ/พื้นที่ดังกล่าว พร้อมกับมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย (รวมถึงโควิด-19) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สรอ. ตามระยะเวลาที่พำนัก โดยต้องมีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม Samui Extra+ และ SHA+ และหลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พัก

รวมถึงต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยต้องแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ส่วนการลงทะเบียนขอรับ COE สามารถลงทะเบียนได้ที่ http:coethailand.mfa.go.th โดยมีเอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอ COE ประกอบด้วย หนังสือเดินทาง, เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน. ประกันสุขภาพโควิด-19, ตั๋วเครื่องบิน, หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม, หลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ตามระยะเวลาที่พำนัก และ(วีซ่า หากจำเป็น)

ทั้งนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางถึงสมุยจะต้องปฎิบัตตามขึ้นตอนต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 ผ่านด่านควบคุมโรคและด่านตม. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Thailand Plus ขั้นตอนที่ 2 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR  (วันที่ 0 หรือ 1) และรอผลตรวจ ณ ห้องพัก หากมีผลเป็นลบสามารถทำกิจกรรมนอกห้องพักในบริเวณโรงแรม และเฉพาะพื้นที่ที่โรงแรมกำหนด (วันที่ 1-3)

ขั้นตอนที่ 3 วันที่ 4-7 (Sealed Route) ให้เดินทางในอ.เกาะสมุยได้ในเส้นทางที่กำหนดและตรวจเชื้อแบบ RT-PCR ครั้งที่ 2  ณ โรงแรมที่พักในวันที่ 7  และขั้นตอนที่ 4 วันที่ 8-14 (Relaxed) เช็คอินและรอผลตรวจอยู่ที่โรงแรม SHA+ หากผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า โดยต้องเปิดแอปพลิเคชั่นที่กำหนดตลอดเวลา

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ของ 3 เกาะ วันที่ 14 ก.ค.ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมของเกาะสมุยอยู่ที่ 90 ราย เป็นเกาะพะงัน 18 ราย และเกาะเต่า 5 ราย ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 26 ราย

ด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้รับรายงานเกี่ยวกับโครงการสมุย พลัส โมเดลซึ่งจะเปิดวันที่ 15 ก.ค.นี้ ในพื้นที่นำร่อง 3 เกาะดัง จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดส พบว่า ยอดจองเส้นทางบิน กรุงเทพฯ-สมุย ของสายการบิน บางกอกแอร์เวย์สที่รับเฉพาะผู้โดยสารต่อเครื่องจากต่างประเทศเป็นการเฉพาะ แบบไป-กลับ วันละ 3 เที่ยวบิน ในช่วง 4 เดือนนี้ ตั้งแต่ ก.ค.-ต.ค.2564 มีจำนวนผู้โดยสารจองตั๋วเครื่องบินเฉพาะขาเข้าสมุยแล้ว 80 คน แบ่งเป็นเดือนก.ค. 33 คน, เดือนส.ค. 20 คน, เดือนก.ย. 10 คน และเดือนต.ค. 17 คน

Back to top button