TTCL คว้างานก่อสร้างใหม่ “กาตาร์” มูลค่า 1 พันลบ.

TTCL รับทรัพย์ 1 พันลบ. หลังคว้างานก่อสร้างใหม่ที่ประเทศกาตาร์


บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับ Letter of Award (LOA) สำหรับงานก่อสร้างใหม่ในประเทศกาตาร์ในโครงการ QAPCO Dual Heat Recovery Steam Generator ของ Qatar Petrochemical Company (QAPCO) มูลค่าโครงการ 32 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท) ระยะเวลาประมาณ 24 เดือน

โดยเป็นงานการออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์, ก่อสร้างและทดสอบการเดินเครื่อง ซึ่งโครงการตั้งอยู่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์

Back to top button