“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิด 5 ขั้นตอนจอง “ซิโนฟาร์ม” รอบปชช. ดีเดย์ 18 ก.ค.นี้

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิด 5 ขั้นตอนจอง“วัคซีนซิโนฟาร์ม” รอบประชาชน จำนวน 40,000 ราย เริ่ม 18 ก.ค.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น. จำนวน 40,000 ราย ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผู้จองสิทธิ

– ผ่านเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

– แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android โดยการดาวน์โหลดแอปฯ อยู่ระหว่างรออนุมัติจากระบบ iOS ใน App Store และ Android ใน Play Store

ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิผู้ฉีดวัคซีนจะต้องเป็นบุคคลที่ระบุตามเลขที่บัตรประชาชน* หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้น สำหรับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนจะต้องกรอก Laser ID หรือ เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนด้วย โดยสามารถลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นได้ซึ่งใช้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะรับสิทธิเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนและโอนเงินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี

 

ขั้นตอนที่ 2 จองวัคซีนและบริจาค

โดย 1 สิทธิการจอง = จองวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมบริจาคสมทบอีกครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาสในรอบแรก จำนวน 10,000 ราย โดยให้ระบุข้อมูลการจองตามขั้นตอน ดังนี้

– เลือกกลุ่มที่ประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาควัคซีน

– เลือกโรงพยาบาลและวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

– บริจาคเพิ่มเติมสมทบทุนเพื่อการป้องกันและรักษาโควิด-19 ตามจิตศรัทธา (ไม่สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้)

– ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนจองวัคซีน

– กดยืนยันชำระเงิน เพื่อรับ QR Code แจ้งยอดชำระทั้งหมด

 

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินการจองวัคซีน

บันทึกคิวอาร์โค้ดและนำไปสแกนชำระผ่านแอปพลิเคชั่นทุกธนาคาร ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเกินกำหนดชำระเงิน ผู้จองสิทธิจะไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบนี้ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วรอยืนยันสถานะการชำระเงินในระบบภายใน 2 วันทำการ จึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

ขั้นตอนที่ 4 ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน

โดยหลังจากทำแบบคัดกรองและใบยินยอมเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับ QR Code ให้ท่านบันทึกเก็บไว้เพื่อนำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่นัดหมาย

ขั้นตอนที่ 5 เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ตามนัด

เริ่มเข้ารับวัคซีนในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 โดยนำ QR Code พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ติดต่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตามวันนัดหมายกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกและชำระค่าบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลโดยตรง

Back to top button