BA ประกาศเลื่อนเปิดบินในประเทศ รับลูก “กพท.” ออกคำสั่งห้ามบินจว.สีแดงเข้ม

BA ประกาศเลื่อนเปิดบินในประเทศ จากเดิมกำหนดเปิดให้บริการ 1 ส.ค.นี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เว้นรับ-ส่ง ต่างชาติร่วมโครงการนำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) รับลูก “กพท.” ออกคำสั่งห้ามบินจังหวัดสีแดงเข้ม


บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA แจ้งว่า ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 3) เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งของรัฐ

ทั้งนี้บริษัทฯ หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศยกเลิกการให้บริการบางเที่ยวบินในเส้นทางบินกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป รวมทั้งเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการในเส้นทางบินต่าง ๆ ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ  เชียงใหม่ (ไป-กลับ), เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ), เส้นทางกรุงเทพฯ  สุโขทัย (ไป-กลับ), เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ) และเส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ที่มีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ออกไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ เที่ยวบินที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ได้แก่ เที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) เฉพาะเที่ยวบินที่รองรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน และ เส้นทางสมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการนำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการเที่ยวบินดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร  หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง

Back to top button