“กปน.” ลดค่าน้ำ 10% รอบบิล ส.ค.-ก.ย.64 บรรเทาภาระช่วง “โควิด-19”

กปน.ลดค่าน้ำประปา 10% รอบบิล ส.ค.-ก.ย.64 หวังบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายปชช.ช่วงโควิด-19


นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ กปน.จะลดค่าน้ำประปา 10% สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) สำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือน ส.ค.-ก.ย.64 โดยประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แต่อย่างใด ซึ่งที่ผ่านมา กปน.ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดค่าน้ำ 10% ในเดือน ก.พ.-มี.ค.64 และเดือน พ.ค.-มิ.ย.64 ไปแล้ว

สำหรับมาตรการการให้ส่วนลดค่าน้ำประปา 10% สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโดมิเนียม หอพัก และบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น โดยขอความร่วมมือจากกิจการหอพัก คอนโดฯ ซึ่งเป็นลูกค้าโดยตรงของ กปน. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่า ลูกบ้านของหอพัก และคอนโดฯ ต่อไป

ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้แก่ สถานที่ที่มีการประกอบกิจการเล็ก เช่น กิจการร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำไม่เกิน 3/4 นิ้ว หรือ 6 หุน โดยมาตรการดังกล่าวจะแจ้งในใบแจ้งค่าน้ำประปาของ กปน. ประจำเดือน ส.ค.และ ก.ย.64

Back to top button