WHAUP ขายหุ้นกู้ 3 รุ่น 3.5 พันลบ.เกลี้ยง เดินหน้าขยายธุรกิจ หนุนผลงานโตแกร่ง

WHAUP ปลื้ม! ขายหุ้นกู้ 3 รุ่น 3.5 พันลบ. เกลี้ยง สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ หนุนผลงานโตแกร่ง ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงานครบวงจร 


ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564 มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่  หลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยแม้ว่าจะมีปัจจัยลบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19  แต่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนด้วยยอดจองซื้อกว่า 2.4 เท่าจากเป้าหมายที่กำหนดไว้  ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 3 ชุด  ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,500 ล้านบาท มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.91 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,300 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.09 ต่อปี

รวมถึงหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.75 ต่อปี ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจ ความแข็งแกร่งทางการเงิน ตลอดจนศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร

สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ นอกจากบริษัทฯ จะนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิมที่ครบกำหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว เงินอีกส่วนหนึ่งจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนกำหนดเพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

โดยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A-  โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงาน ภาพรวมธุรกิจ และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโซลูชั่นที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และสาธารณูปโภครูปแบบใหม่ๆ

Back to top button