TPLAS แจ้งหยุด 14 วัน หลังพบพนง.ติดเชื้อ “โควิด-19” ตระหนักความปลอดภัยทุกภาคส่วน

TPLAS ประกาศหยุดทำการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อทำตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดรวมถึงตระหนักความปลอดภัยถึงทุกภาคส่วน หลังพบพนักงานติดเชื้อ “โควิด-19” จำนวน15 ราย โดยบริษัทจะปิดตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2564


บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) หรือ TPLAS เปิดเผยว่า เนื่องด้วยบริษัทได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 15 ราย จากการตรวจหาเชื้อจากพนักงานทั้งหมดภายในบริษัทในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนรอบข้าง จึงขอปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2564 รวม 14 วัน และจะดำเนินการทำความสะอาด (Deep cleaning) พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การปิดทำการบริษัทชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน มิได้มีผลกระทบต่อการนำส่งงบการเงินไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แต่อย่างใด

Back to top button