ตลท. ขยายเวลา GLOCON-SANKO ติด Cash Balance ถึง 23 ส.ค.นี้

ตลท. ขยายเวลา GLOCON-SANKO เข้าข่าวใช้เกณฑ์ Cash Balance เริ่ม 3-23 ส.ค.นี้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ขยายเวลาเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ GLOCON-W4 และบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SANKO มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 23 ส.ค. 2564

Back to top button