ตลท.จับ SDC – SDC-W1 ติด “แคชบาลานซ์” ขยายเวลา FVC เริ่มพรุ่งนี้

ตลท.จับ SDC - SDC-W1 ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 พร้อมขยายเวลา FVC เริ่ม 11 ส.ค. – 31 ส.ค.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 SDC-W1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 2564

พร้อมทั้งขยายช่วงดำเนินการบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 2564

 

Back to top button