ตลท.จับ SDC พ่วงวอแรนต์ติด “แคชบาลานซ์” พร้อมขยายเวลา OTO เริ่มพรุ่งนี้!

ตลท.จับ SDC พ่วง SDC-W1 ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 2 พร้อมขยายเวลา OTO ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 มีผล 18 ส.ค. – 7 ก.ย.2564


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 2 ได้แก่ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สามารถดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 SDC-W1 มีผลวันที่ 18 ส.ค.2564 สิ้นสุดวันที่ 7 ก.ย.2564

พร้อมขยายช่วงดำเนินการบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance มีผลวันที่ 18 ส.ค.2564 สิ้นสุดวันที่ 7 ก.ย.2564

Back to top button