ครม. ตั้ง “ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์” นั่งเก้าอี้อธิบดี DSI คนใหม่

ครม. เห็นชอบการแต่งตั้ง "ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์" นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ “อรัญญา ทองน้ำตะโก” ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ส่วน “พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล” นั่งรองปลัดกระทรวง มีผล 1 ต.ค.นี้


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ

โดย 1.นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 2.นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และ 3.พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้ตรวจราชการ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button