ตลท. ขีดเส้น SLM แก้ไขคุณสมบัติ “รีซูมเทรด” ถึง 1 ก.ย.66

ตลท. เปิดโอกาส SLM ดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติ เพื่อ “รีซูมเทรด” ถึง 1 ก.ย.66


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตามที่ ตลท.ประกาศให้ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SLM เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์นั้น

ทั้งนี้เนื่องจาก SLM ได้ดำเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนแล้ว โดยงบการเงินไตรมาส 2/64  ที่บริษัทนำส่งปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่ามากกว่าศูนย์ ตลท.จึงประกาศให้ SLM เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ซึ่ง SLM จะต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในวันที่ 1 ก.ย.66

โดยหาก SLM ไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ตลท.จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ของ SLM ยังคงถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC จนกว่าจะสามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้

Back to top button