“ตลท.” จับ 4 หุ้น 1 วอแวนต์ ติด “แคชบาลานซ์” มีผลพรุ่งนี้!

“ตลท.” จับ 4 หุ้น พ่วง 1 วอแวนต์ ติด “แคชบาลานซ์” มีผลตั้งแต่ 7 ก.ย. - 27 ก.ย.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) BSM

ส่วนระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA, บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ STOWER-W3 และ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ T

โดยทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย.2564 – 27 ก.ย. 2564

Back to top button